Darcovia

Všetkým, ktorí doposiaľ prispeli akoukoľvek čiastkou, či inou formou pomoci na podporu myšlienky „Spájanie generácií“ patrí naša úcta a vďaka.